Всички ние знаем, че екзопланетите в нашата галактика не са рядкост. Въпросите обаче, свързани с извънземния живот и извънземните цивилизации, са все още обект на спекулации. Имайки предвид факта, че тепърва ни предстои да се натъкнем на доказателства и за едното, и за другото, в момента учените са заинтересувани като цяло от това как бихме могли да ги открием. Ново проучване предлага един сравнително странен метод – търсенето на замърсяване.

Научният труд е приет за публикация в Astrophysical Journal и може да бъде прочетен онлайн тук. В него екипът обсъжда как азотният диоксид (NO2) би могъл да ни помогне да открием извънземна цивилизация. На Земята този газ е вторичен продукт от горенето и може да бъде забелязан при наблюдения на атмосферата на далечни планети с помощта на телескопи от следващо поколение.

„На Земята по-голямата част от азотния диоксид е вследствие от човешката активност – например от процесите на горене заради превозните средства и електроцентралите, ползващи изкопаеми горива – казва водещият автор на проучването Рави Копарапу от Центъра за космически полети Годард на NASA. – В долните части на атмосферата (на около 10-15 км или около 6,2 до 9,3 мили) образуваният от човешката дейност NO2 преобладва спрямо естествения. Ето защо откриването на NO2 на обитаема планета би могло потенциално да означава, че тя е дом на индустриална цивилизация.“

Принципно астрономите търсят конкретни маркери на живот в атмосферата на тези планети. Става дума за т.нар. биосигнатури. Днес обаче те все по-често проучват идеята и за „техносигнатури“ – молекули, които биха присъствали във въздуха на тези далечни светове поради наличието на индустриална цивилизация.

„Други проучвания разглеждат хлорофлуоровъглеродите като потенциални техносигнатури – това са индустриални продукти, които са намирали широко приложение като охладители, преди да бъдат забранени заради ролята, която играят в унищожението на озоновия слой – добавя съавторът на проучването Джейкъ Хак-Мистра от научния институт „Блу Марбъл“ в Сиатъл, Вашингтон. – Хлорофлуоровъглеродите са мощен парников газ, който би могъл да се използва при тераформирането на планети като Марс (тъй като ще предостави допълнително затопляне от атмосферата). Доколкото ни е известно, хлорофлуоровъглеродите не са биологичен продукт. Ето защо те принципно изглеждат по-подходящата техносигнатура от NO2. Хлорофлуоровъглеродите обаче са много специфични производствени материали, които може и да не преобладават на друго място. За разлика от тях, NO2 се образуват от всеки един процес на горене.“

Откриването на азотен диоксид не означава автоматично, че сме се натъкнали и на извънземна цивилизация. Този газ се произвежда и по естествен път. Ето защо астрономите ще трябва да открият начин да определят дали сигналът, който виждат, е достатъчен, че да бъде образуван от технологично общество.

„На Земята около 76 процента от емисиите от NO2 са резултат от индустриалната активност – обяснява съавторката на проучването Гиада Арни от Центъра за космически полети Годард на NASA. – Ако забележим NO2 на друга планета, ще трябва да изпълним различни модели, за да изчислим потенциалния максимум NO2 емисии, които могат да се наблюдават от неиндустриални източници. Ако открием повече NO2, отколкото нашите модели предполагат, че е допустимо за един неиндустриален източник, то останалата част от азотният диоксид вероятно би могъл да се припише на индустриална активност. Разбира се, винаги съществува вероятност за лъжливо положителен резултат при търсенето на живот отвъд Земята и ще бъде необходима още работа, за да сме сигурни, че ще направим категорична разлика между действително положителните и лъжливо положителните резултати.“

Облаците и други аерозоли също биха могли да доведат до лъжливо положителни резултати. Следващата цел на екипа е да създаде по-добри модели за атмосферата на планетите, за да имат по-голяма яснота как би изглеждал един потенциален сигнал от азотен диоксид.

Източник: IFLScience