През април 1998-а светлината от експлозивната смърт на масивна звезда на 120 млн. светлинни години озарява Земята.

Това е SN 1998bw – първата свръхнова на колапсар, наблюдавана някога. Тя е излъчена от масивно звездно ядро, претърпяващо гравитационен колапс. Това е и първата свръхнова, асоциирана с гама експлозия. Сега астрономи засякоха нова гама експлозия и тя е най-късата, на която сме попадали и която е свързана с колапсар.

Тя се казва GRB 200826A и би могла потенциално да промени нашите разбирания за тези невероятно енергийни събития.

„Нашите панхроматични данни, получени впоследствие, потвърждават, че става дума за колапсар – пише изследователският екип, ръководен от астронома Томас Ахумада от Мерилендския университет. - GRB 200826A е най-късата дълго-мека гама експлозия, открита със свързан с нея колапсар; изглежда се намира на границата между успешен и провалил се колапсар. Нашите изследвания са консистентни с хипотезата, че повечето колапсари не успяват да произведат ултра-релативистични струи.“

Колапсарите са известни и като хипернови – смята се, че са се получили от екстремния колапс на ядрото на звезда. Това са едни от най-енергийните свръхнови във Вселената и настъпват, когато ядрото на звезда с над 30 слънчеви маси рухне и образува бързо въртяща се черна дупка.

Учените смятаха, че гама експлозията GRB 200826A, открита през август 2020-та, е от по-различен тип – т.е. къса. Този тип гама експлозии са резултат от бинарно сливане – например между две неутронни звезди.

Специалистите щяха да продължат да са на това мнение, ако Ахумада и неговите колеги не откриват още един мимолетен и бързо избледняващ взрив от светлина - ZTF20abwysqy. Според тях това е остатъчното сияние на GRB 200826A и профилът на неговите емисии е консистентен със свръхнова, а не с бинарно сливане.

Отделен екип, ръководен от астрофизика Бинбин Занг от Университета в Нанкин в Китай достига самостоятелно до същото заключение.

Двата научни труда са публикувани в Nature Astronomy и могат да бъдат прочетени тук и тук.

Източник: Science Alert