На 21 юни тази година – в утрото на първия ден от астрономическото лято – ще имаме възможност да наблюдаваме частично Слънчево затъмнение.

Луната ще започне да закрива слънчевия диск в 8:04 часа (за София), като моментът на максимално покритие ще бъде достигнат 34 минути по-късно. Затъмнението ще приключи в 9:08 часа.

Слънчевото затъмнение ще е (почти) пълно (около 99 процента) над Централна Африка, Арабския полуостров, Индия, Китай и Тайван. За Африка, Азия, Южна и Източна Европа, както и Северна Австралия – то ще е частично.

Карта на видимостта на затъмнението. Източник: Fred Espeank NASA’s GSFC.

Максималната му фаза за София се очаква да е около 12 процента (малко повече за градовете в източната и южната част на страната).

В точките от света, където покритието ще е 99 процента, ще се образува красив огнен пръстен (вследствие на разстоянието на нашия естествен спътник до Земята).

При пръстеновидното затъмнение, известно още като "огнен пръстен", Луната не е достатъчно голяма, за да скрие целия диск на Слънцето. Крайният резултат е наистина зрелищен. Уви, няма да можем да се насладим на тази гледка от България.

Снимка: Hyserb / Shutterstock