През 2021 година ще има по-малко затъмнения в сравнение с предходните години.

Това е минималният брой затъмнения, които могат да се случат в една година – две Слънчеви и две Лунни.

На 26 май ще има пълно лунно затъмнение, а на 4 декември пълно слънчево затъмнение в района на Антарктида.

Пръстенообразно слънчево затъмнение ще има на 10 юни, а частично лунно затъмнение - на 19 ноември.