Всеки изминал ден научаваме по нещо ново за Марс благодарение на множеството роботи, функциониращи или на повърхността, или в орбитата на планетата.

Съвсем наскоро Европейската космическа агенция представи нови снимки, направени от „Марс Орбитър“, които разкриват подробности за една от уникалните геоложки характеристики на планетата.

На пръв поглед тези вдлъбнати приличат на гигантски следи от нокти. Всъщност обаче те са част от гигантски разлом, известен като Tantalus Fossae.

Нивото на детайли в снимките е поразително, но още по-впечатляващ е техният мащаб – браздите, които виждате на тях, са широки до 10 км и достигат до 350 м дълбочина. Освен това могат да се простират на до 1000 км.

Снимката е с реални цветове, което означава, че ако погледнете региона със собствените си очи, ще видите точно това.

Всъщност технически погледнато това не е „снимка“ – изображението е генерирано от дигитален модел на терена на Марс с помощта на цветните канали на камерата High Resolution Stereo Camera на „Марс Експрес“, но въпреки това ни предоставя един невероятно ясен изглед към тази обширна област.

Източник: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

Изображението по-горе ни показва Tantalus Fossae под ъгъл, докато това по-долу – от птичи поглед.

Източник: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

Според Европейската космическа агенция наземната резолюция на изображенията е приблизително 18 метра/пиксел и те са центрирани на около 43°N/257°E. Север се пада надясно.

Какво всъщност виждаме?

Tantalus Fossae представляват своеобразни депресии, които се намира от източната част на относително плоския марсиански вулкан Alba Mons. Когато става дума за повърхностна площ, Alba Mons е най-големият вулкан на Марс. Той се разпростира на най-малко 1350 км, но в най-високата си точка се извисява едва на 6,8 км над повърхността.

Депресиите са се образували, когато Alba Mons се е надигнал над кората на планетата и е разчупил района наоколо.

Източник: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

Разломите на Tantalus Fossae са отличен пример за т.нар. грабени, казват от Европейската космическа агенция. В геологията така се наричат дълбоки релефни долини, образувана от потънала между тектоничните разломи земна кора.

Подобна характеристика откриваме и на западния склон на Alba Mons, известен като Alba Fossae.

Освен че са изключително красиви, тези изображения могат да ни помогнат да научим повече и за начина, по който се е образувала повърхността на Марс. Смята се, че въпросните структури не са се формирали наведнъж, а една по една. Ето защо някои от браздите се пресичат взаимно.

Така например кратерът, който виждате на снимките, се отличава с грабени, които преминават през него. Това означава, че той се е формирал първи. На горените две изображения се откроява по-малък кратер (вляво). Той е разположен върху браздите и най-вероятно е по-млад.

„Марс Експрес“ се намира в орбитата на Марс вече повече от 18 години. Нямаме търпение да видим какви други уникални гледки ще ни покаже от нашия планетарен съсед.

Източник: Science Alert