Ако сте чули скорошните твърдения на някои таблоиди, според които NASA е открила паралелна вселена в Антарктика, където времето върви наобратно, радваме се, че сте кликнали на този линк, защото сега ще разгледаме по-подробно как се стигна до подобни странни и крайно преувеличени твърдения.

Всичко започва съвсем безобидно. Уважаваното издание New Scientist публикува на 8 април статия, в която съобщава за странни резултати, които са се получили вследствие на провеждането на експерименти за откриване на неутрино в Антарктика, и какво биха означавали те за спекулативния космологически модел, според който съществува вселена от антиматерия, където времето ще изтече назад от Големия взрив.

Впоследствие някои издания хващат тази новина и я изопачават неколкократно.

Какво всъщност означават тези аномални резултати в Антарктика? Оказва се, че  Антарктическата импулсна преходна антена (ANITA) - балон с хелий с голяма надморска височина с масив радиоантени – е засякла няколко случая на високоенергийно неутрино, преминаващо през Земята. Това е експеримент, който частично се финансира от NASA.

Защо тази находка е странна? Неутриното са „призрачни“ фундаментални частици, които преминават през всичко и почти не си взаимодействат с нормалната материя. Това ги прави изключително трудни за засичане. Когато обаче са образувани от мощни екстремни обекти във Вселената (свръхнови и квазари), те могат да генерират свръхвисоки енергии, които да взаимодействат с нормалните обекти.

ANITA, летящ високо над ледения континент, е предназначен да засича сигналите вторичните дъждове от частици, произведени след като високоенергийните неутрино се ударят в леда. Тези частици неутрино се предполага, че идват от дълбините на космоса, а не от Земята - тъй като се улавят от детектора като се ударят и отразят от леда, преди да преминат през нашата планета.
Е, виждате ли, наистина е странно. Физиците работят усърдно, за да открият дали тези резултати могат да бъдат обяснени с помощта на сегашните физични модели или имат нещо общо с експерименталната настройка.

„Натъкнахме се на малък брой аномалии в данните. След като изчерпим всички възможни обяснения в рамките на Стандартния модел на физиката, само тогава можем да се опитаме да потърсим други варианти – коментира Питър Горхам, главен изследовател на ANITA пред Science Alert. – Този момент обаче все още не е достигнат – със сигурност не и вариант, в който са необходими паралелни вселени.“

По-ясно не би могло да се каже. Откриването на паралелна вселена обаче звучи много по-вълнуващо. Да, подобна хипотеза съществува, но тя представлява само опит за обяснение, не е констатация.
Изследователят го е казал пределно ясно. Но заглавията за "откритието" на паралелна вселена са много по-вълнуващи и макар да има такава хипотеза, тя е само опит за обяснение, а не констатация.
Според изследователска статия, публикувана в arxiv.org, резултатите от ANITA биха моли да предоставят доказателства за „CPT симетрична вселена“ – едно място, където времето ще изтече назад от Големия взрив. Където антиматерията ще доминира. „В този сценарий вселената преди Големия взрив и вселената след Големия взрив се интерпретират като двойка Вселена/анти-Вселена, която е създадена от нищото“. Оттук идват и твърденията за „паралелна вселена“.

Единственият извод, който можем да си направим обаче е, че Стандартният модел за неутриното не може да обясни откриването на рядък вид събитие от ANITA.

Източник: Science Alert