Колкото по-нависоко се изчаквате, толкова по-тънка става земната атмосфера, но дори на височината, на която се намира Международната космическа станция (близо 400 км над планетата), тя продължава да оказва влияние върху космическите апарати и да ги забавя. Вследствие на това орбитата им се влошава и разстоянието между тях и нашата планета намалява. Ето защо от време на МКС се нуждае от тласък, който да я издигне на по-голяма височина и да я спаси от падане на Земята.

Сама по себе си станцията не разполага със свои собствени двигатели. Тя трябва да разчита на агрегатите на скачения за нея кораб „Союз“. Какво точно се случва с астронавтите на борда, когато това се случи?

Ново видео показва точно това.

Според Европейската космическа агенция видеото е ускорено 8x.

"По време на маневрата астронавтите в станцията продължават да летят със същата скорост и посока – казват от Европейската космическа агенция. – Въпреки че на пръв поглед изглежда, че астронавтите се движат вътре в станцията, всъщност МКС е тази, която получава тласък и се движи."

Източник: IFLScience