От неотдавна астрономите използват гравитационни вълни, засечени за първи път през 2015 г., за да изучават събития като сблъсъци и сливания на черни дупки. Те, въпреки голямото количество енергия, което отделят, остават почти незасечени. Самите гравитационни вълни обаче носят много повече информация, отколкото се използва в момента.

Специално устройство, наречено GRADAR - гравитационен радар, ще може да извлича цялата информация, съдържаща се в тях,именно от гравитационните вълни. Това от своя страна ще позволи да се видят и картографират невидими обекти във Вселената, като купчини тъмна материя или тъмни екзотични звезди.

Според Теорията на Алберт Айнщайн всички вълни, преминаващи през области с деформация на пространствено-времевия континуум и възникващи под въздействието на гравитационните сили на масивни космически обекти, се пречупват и леко променят посоката си на движение. Гравитационните вълни също са подложени на такова влияние. В резултат на това съвременните гравитационни обсерватории регистрират първо основния сигнал от някакво космическо събитие, последван от вторични сигнали от пречупени някъде вълни, които са изминали по-дълъг път. Поради малката амплитуда на вторичните сигнали, учените дълго време не им обръщали внимание.

Група физици от университета Case Western Reserve в Кливланд, Охайо, въз основа на теорията на Айнщайн, изчислили, че дори една звезда може да осигури достатъчно пречупване на гравитационните вълни, за да позволи научната информация да бъде извлечена от този факт и използвана в бъдеще. В някои специални случаи пречупването и отражението на гравитационните вълни дори ще направи възможно проследяването и изучаването на процесите, протичащи в масивните звезди. Нещо повече, този метод ще направи възможно търсенето в дълбините на космоса на нещо, което е невидимо във всички други налични диапазони. Включително плътни натрупвания на тъмна материя, "спящи" черни дупки, звезди и други обекти, скрити в дълбините на облаците газ и прах в заобикалащата ни Вселена.

Източник: Мениджър Нюз