Сега, когато огледалните сегменти на космическия телескоп „Джеймс Уеб“ са напълно фокусирани и работят при своите (изключително ниски) типични температури, успяхме да зърнем някои от най-впечатляващите снимки на космическото пространство. Ако ги съпоставим обаче с тези на предхождащата го инфрачервена обсерватория, разликата е още по-поразителна. Точно това направи NASA – Американската космическа агенция показва две снимки на един и същи регион в космическото пространство. Едната е направена от „Спицър“, а другата – от „Джеймс Уеб“.

„Джеймс Уеб“ – най-големият и най-мощен телескоп, който човечеството е извеждало някога в космоса, е директен наследник на „Хъбъл“ (който продължава да функционира съвсем нормално) и „Спицър“ (който преустанови работа преди няколко години). Благодарение на „Спицър“ надзърнахме с „инфрачервено око“ във Вселената.

„Джеймс Уеб“ ще направи същото. Неговото око обаче е много по-остро, както ясно се вижда и от приложената по-долу GIF анимация.

Източник: Spitzer: NASA/JPL-Caltech; MIRI: NASA/ESA/CSA/STScI

В тази съпоставка виждаме част от Големия Магеланов облак – най-големият галактически спътник на Млечния път. Инфрачервената камера на „Спицър“, която наблюдава светлината в дължина на вълната от 8 микрона, идентифицира звездите и междузвездния газ в близката галактика. Инструментът MIRI (Mid-Infrared Instrument) на „Джеймс Уеб“ вижда същото, но с безпрецедентна яснота. Емисиите от „полициклични ароматни въглеводороди“ (важни молекули в междузвездното пространство) се виждат ясно – с всички свои нишки и мъглявини. Именно в това се крие разликата между 0,85-метровото основно огледало на „Спицър“ и 6,5-метровото на „Джеймс Уеб“.

В момента NASA продължава да тества „Джеймс Уеб“, като първите научни снимки се очакват в средата на юли.

Източник: IFLScience