Все още знаем съвсем малко за черните дупки – тези изключително мистериозни космически обекти. Не знаем дори какво точно не знаем – факт, който става очевиден от едно съвсем скорошно откритие. Докато изпълняват уравнения за корекции на квантовата гравитация на ентропията на черна дупка, двама физици установяват, че черните дупки оказват налягане върху пространството около тях.

Да, налягането не е особено голямо, но това откритие е особено консистентно с прогнозата на Стивън Хокинг, според която черните дупки излъчват радиация и съответно не само че имат температура, но и в отсъствието на акреция се смаляват бавно с течение на времето.

„Нашето откритие, че черните дупки на Шварцшилд имат и налягане, и температура бе абсолютно изненадващо, което го прави още по-вълнуващо – казва физикът и астроном Хавиер Калме от Университета на Съсекс във Великобритания. – Ако разглеждаме черните дупки единствено в рамките на общата теория на относителността, човек може да види, че те имат сингулярност в своите центрове, където законите на физиката – такива, каквито ги познаваме – трябва да се разпадат.“

„Надеждите са, че когато квантовата теория на полето се вплете в общата теория на относителността, ще можем да достигнем до ново описание на черните дупки.“

Не е ясно какво точно предизвиква това налягане, а според изчисленията на екипа то е съвсем малко. Нещо повече – отрицателно е и е изразено като -2E-46 бара за черна дупка с масата на Слънцето. За справка – земното налягане при морското равнище е 1 бар.

Това означава, че черната дупка се смалява, а не нараства. Това откритие е консистентно с прогнозата на Хокинг, макар че на този етап е невъзможно да се определи как отрицателното налягане се съотнася към лъчението на Хокинг и дали въобще двата феномена са свързани.

Изследването е публикувано във Physical Review D.

Източник: Science Alert