Вярвате ли в прераждането? Имате ли чувството понякога, че вече сте преживели нещо, че вече сте били на дадено място? Вярвате ли, че сте живели предишен живот? Вярвате ли, че някои събития и срещи в живота ви са предопределени? Просто е трябвало да срещнете този човек. Просто е трябвало да минете в този ден от това място и да ви се случи точно това.

Ако отговорът е положителен, то следващите редове са за вас.

Нищо не се губи в света.

Всичко, което се случва във Вселената, има своя енергиен запис. Записите на душата могат да бъдат открити чрез пълното име и рождената дата на настоящото ви превъплъщение. Те са вградени в информацията за предишните ви животи и произхода на душата ви. Там се съдържат още целта на настоящия ви живот и житейските уроци, които трябва да научите.

Нашите енергийни отпечатъци се пазят в т. нар. Акашови записи.

Това е база данни за всяка дума, мисъл или действие, които се съхраняват в кодиран и енергиен вид в нефизическото ниво на съществуване. Това е нещо като космическа база данни за нас и всички наши животи. Представете си необятна виртуална библиотека, в която се пази абсолютно всяка мисъл, всяко действие на всяко същество, живяло някога на този свят.

Акашовите записи се обновяват постоянно с всяка нова мисъл, дума или действие, което душите и съществата правят. Следователно те съдържат енергийните отпечатъци относно произхода и пътуването на всяка една душа, през всичките ѝ животи.

Цялата тази информация ни прави вплетени в една обща невидима и безкрайна мрежа.

Тези записи подреждат пъзела на Вселената, на човешките пътища и съдби, на предопределените срещи.

Трудно постижим е достъпът на обикновения човек до тези записи. Особено ако е воден от чисто любопитство и вътрешно подхожда с недоверие. За сметка на това съществуват редица Учители, медиуми, шамани, ясновидци, напреднали йоги, монаси и други надарени със свръхспособности хора, които биха могли да ни помогнат за това.

Неслучайно се смята, че във всеки период от човешкото съществуване и развитие тук, на Земята, се изпращат посветени личности, които да поведат останалите напред. Сред тях се нарежда великият Нострадамус например, за когото се смята, че е имал достъп до тези Акашеви закони и е владеел достъпа до космическите канали.  

Висшите същества, които отговарят за подредбата на света и са нещо като пазители на Акашевите закони, могат да дадат информация за тези хроники, но достъп до тях имат само особен вид хора. Обикновените могат да се свържат с тези „висши същества“ само при дълбоко ниво на медитация, при напълно отворено съзнание, при напълно опразнен ум, който да бъде готов да се „съедини“ с нещо по-висше.

Освен Нострадамус, се знае положително, че американският медиум Едгар Кейси, известен още като „спящия пророк“ и „бащата на холистичната медицина“, също е имал достъп до Акашовите закони. Той е и най-подробно проученият медиум на 20-и век.