Бързото глобално затопляне се превърна в един от основните проблеми на съвременния свят, където вече са необходими нови технологии и подходи. Според учените ключът към нормализиране на ситуацията с климата може да бъде улавянето на въглеродния двуокис от въздуха, с цел намаляване на парниковия ефект. Съществуващите технологии вече позволяват създаването на инсталации, които абсорбират Въглероден двуокис (CO2), но този процес изисква много значителни разходи.

САЩ отделят милиарди долари за изследвания в тази област, осъзнавайки нейната важност. Нещо повече, в САЩ вече се изгражда съоръжение, което може да улови 36 000 тона въглероден двуокис годишно. Този подход е добър, но скъп - изисква терен за разполагане на системата и значително количество енергия за осигуряване на филтриращи процеси и вентилатори. Новата технология CO2Rail предлага по-ефективно и рентабилно решение на проблема, с основен фокус… върху влаковете.

Идеята е устройството за улавяне на CO2 да бъде поставено в специален вагон. Не са необходими вентилатори за всмукване на въздух - той сам ще влиза в системата поради потока, създаден от движението на влака. Филтриращото оборудване ще се захранва от бордови батерии, които ще се зареждат от спирачната енергия на композицията. Въздухът от атмосферата навлиза в цилиндричната камера и преминава през химичен процес, който отделя CO2. След това въглеродният двуокис навлиза в резервоара за съхранение и чистият въздух се освобождава в атмосферата.

Според разработчиците технологията е много обещаваща и ще намали разходите за улавяне на парникови газове до възможния минимум. Във време, когато производителите на подобни стационарни системи се стремят да достигнат $100 на тон уловен CO2, разходите за технологията CO2Rail се оценяват на $50 на тон. В същото време капацитетът на една инсталационна кола е 3000 тона газ годишно.

Източник: Мениджър Нюз