Миниатюрният тихоокеански рак (Emerita analoga) притежава една наистина уникална способност - да се заравя в пясъка с помощта на своите гъвкави крачета. Сега ново експериментално роботче имитира това негово умение и може потенциално да намери практични приложения.

Устройството, известно като EMBUR (EMerita BUrrowing Robot), е разработено от Калифорнийския университет в Бъркли. Подобно на рака, който го е вдъхновил, роботът копае вертикално през гранулирана среда чрез своите анизотропни крачета. Анизотропията е свойство, което позволява на даден материал да проявява различни характеристики при движение във всяка посока.

За разлика от морските раци, които имат 10 крака, роботизираният им събрат EMBUR разполага само с четири. Той обаче копае не по-малко ефективно с редуващи се движения - първо с крачетата от едната си страна, а после с тези от другата. Всяко едно от тези крачета представлява метална пръчица, по чиято протежение откриваме най-обикновена тъкан. Докато копае и отдалечава крачето от тялото си, роботът удължава тъканта и я опъва по такъв начин, че тя започва да изпълнява ролята на своеобразна кошничка - т.е. събира гранулирания материал. Когато крачето се прибере към тялото, тъканта се скъсява и тя се движи през гранулите, вместо да ги събира.  това позволява на робота на продължи по пътя си надолу.

Като повтаря тези действия, EMBUR може да се саморазови относително бързо. Освен това всички отвори по ставите на робота са покрити с гумени мембрани, което им позволява да се движат свободно (и едновременно с това пречат на гранулите да проникнат в тях и да ги задръстят).

За момента устройството, вдъхновено от морските раци, е много малко, така че учените вече работят върху робот, който може да разкопава истински пясък и пръст. В бъдеще подобно роботизирано ракообразно може да намери редица приложения - да работи на строителни обекти, да оценява състава на почвата в селското стопанство, да събира научни данни на океанското дъно, да помага при скачването на космически кораби, и дори да изследва почвата на други планети.

Източник: New Atlas