Изследване на екип от Масачузетския технологичен институт (MIT) е тествало пътна мрежа без светофари. Край на навеждането, за да видим дали е червено или на бибкането отзад, когато не забележим, че светлините са се сменили.

Идеята е, че ако и когато почти всички автомобили на пътя са свързани, потокът ще бъде управляван от намиращите се наблизо сгради, които ще изпращат информация на всяка кола за свободното за придвижване пространство. Визуализацията, направена от екипа, изглежда като плавен, добре синхронизиран танц.

Кръстовищата без светофари разчитат на математически модели и сензори, които поддържат превозните средства на безопасно разстояние едно от друго. За да функционира такъв тип пътна мрежа, всички автомобили, разбира се, трябва да са свързани. Концепцията не е лишена от основание, предвид факта, че все повече и повече коли имат връзка с интернет. Технологията би могла да намали инцидентите, причинени от човешка грешка, да направи трафика по-ефективен и да доведе до спад на вредните емисии.

Възможно е превръщането на тази визия в реалност да не е толкова далече в бъдещето, колкото изглежда. Доклад на консултантската компания Gartner предполага, че в следващите четири години по пътищата ще се движат 250 милиона свързани автомобили.