Роботен инженер от щата Калифорния разкри нова машина, която умишлено мушка хора с игла, с което отбелязваме появата на първия в света робот, създаден с единствената цел да наранява хора, пише Science Alert.

Александър Ребен се надява, че изобретението му, което директно противоречи на трите закона на роботиката, ще разпали етичен дебат за бъдещето на технологиите. За първи път те се споменават в разказа „Runaround“ от 1942 г. и звучат така:

Роботът не може да причини вреда на човек или с бездействието си да допусне на човека да бъде причинена вреда.

Роботът е длъжен да се подчинява на човека, ако това не противоречи на Първия закон.

Роботът е длъжен да се грижи за собствената си безопасност, ако това не противоречи на Първия и Втория закон.

Роботът на Ребен на пръв поглед не изглежда особено заплашително и представлява черна кутия с механична ръка. Когато поставите пръст в металната скоба, роботът "разбира" за присъствието ви и мигновено продупчва с игла пръста ви, от който потича кръв.

Идеята на изобретението е да ни накара да помислим за момента, когато машините ще станат част от нашия живот. В момента създателят на една машина носи отговорност за нейните действия, но какво се случва в момента, когато на сцената се появят машини, които могат сами да вземат решения?