6. Писмените навици

Съществува теория, че колкото повече интернет превзема живота ни, толкова човечеството става по-глупаво. Езиковата култура силно се снижава заради смс-те, чатовете и т.н. Но най-новите лингвистични изследвания показват точно обратното – поколенията в социалните мрежи се стараят да пишат повече и по-добре в сравнение с предишните, защото настройват стила си към конкретната речева ситуация и се стремят да формулират ясно мислите си.

7. Четенето

Фейсбук преди всичко е текстови уеб сайт. На пръв поглед, повечето съобщения в него сякаш не съдържат нищо ценно, но самият факт, че ги четем, влияе на мозъка ни по хиляди различни начини. Отдавна е установено, че различното съдържание на писаното слово предизвиква активност в различни зони на мозъка. А Фейсбук е територия, където непрекъснато има всякакво жанрово разнообразие. Превключването от тематика на тематика в социалната мрежа, развива способността за избирателно четене, което е ценна когнитивна способност.

8. Умение да се разсъждава

По своята същност, социалната мрежа е едновременно възможност и удобство, което ни помага да влезем в дискусия с когото искаме и когато искаме. Мозъкът изпитва истинска наслада от този избор. Самият процес на спор е една от основите на човешкия интелект, а психологическият процес на търсене на аргументи е отлична тренировка за мозъка. Спорът ни кара да мислим абстрактно, за да водим логичен и убедителен диалог, тъй като ние не просто използваме ума и паметта си, за да подберем нужните думи и данни, а и проверяваме доколко са уместни в дадения контекст.

9. Изкристализиран интелект

Културен интелект, политически интелект, социален интелект – нито едно от тези понятия няма нищо общо с това как в действителност работи мозъкът. Но взети заедно, те съставляват разбирането за света като цяло, известно още като „изкристализиран интелект.” Това е съвкупността от всички наши знания, включително речников запас, знания в техния исторически контекст, текущи събития в тяхната причинно-следствена връзка и т.н. Хайде да помислим сега откъде черпим най-много информация в днешно време? Предимно от интернет и социалните мрежи. Част от нея мозъкът ни обработва на момента, но друга част складира.

10. Критично мислене

Смята се, че видео игрите са прахосване на време. Нито един работодател няма да ви наеме заради високия ви рейтинг в някоя интернет игра. Но въпреки това, повечето от нас, независимо от годините си, продължаваме да ги играем. И добре правят – доказано е, че 10-15 минути виртуална игра в работно време е идеален начин да се превключи на нестандартно мислене, което ни помага да решаваме по-бързо и по-успешно творчески казуси.

 Източник: Мениджър Нюз