В света на „Д-р Ху“ съществуват т.нар. силурци – развити в технологично отношение хуманоидни влечуги, които са живеели на нашата планета много преди хората. Впоследствие те започват да се укриват и на практика стават неоткриваеми… Поне докато любимият на всички пътуващ във времето извънземен не пристига със своята телефонна кабина. До момента научната обосновка е нулева. През 2018 г. обаче двама учени от Кеймбриджкия университет написват труд със заглавие, вдъхновено от измисления вид - „Силурската хипотеза: Възможно ли е да открием следи от индустриална цивилизация в геоложките данни?“.

Трудът, публикуван в Journal of Astrobiology, не твърди, че на Земята – много преди човечеството – е живяла технологично напреднала цивилизация. Той обаче поставя доста интересния хипотетичен въпрос дали би било възможно да открием „геоложки отпечатъци“ от древна цивилизация, изчезнала преди милиони години.

Преди да можем да определим каква е вероятността да открием подобна цивилизация, трябва да си отговорим на въпроса колко често – като се има предвид, че животът вече е възникнал и някои видове са интелигентни – се развива една индустриална цивилизация, пишат учените.

„Човечеството е единственият пример, който ни е известен, и нашата индустриална цивилизация е продължила (до момента) приблизително около 300 години (например от началото на методите за масово производство). Това е малка частица от времето, през което сме съществували като вид, и миниатюрна спрямо времето, през което сложният живот е съществувал по повърхността на Земята.“

„Този кратък времеви период повдига очевидния въпрос дали е възможно това да се е случило и преди.“

Сама по себе си тази хипотеза е изключително интересна и предоставя множество полета за размишления. Тя обаче би могла да ни помогне и при търсенето на следи от модерни цивилизации на планетите извън Слънчевата система. Както научният труд изтъква, в рамките на своето сравнително кратко съществуване (което е променило както климата, така и екосистемата) хората са оставили ясно открояващите се следи по планетата, които със сигурност ще продължат да съществуват години наред. Това обаче не означава, че тези промени ще бъдат откриваеми и след милиони години. Всъщност данните, които оставяме след себе си – например в седиментите – вероятно ще са с дебелина не повече от няколко сантиметра. Това вероятно ще важи в сила дори и да успеем да просъществуваме за по-дълъг период от време.

„Колкото по-дълго съществува човешката цивилизация, толкова по-голям сигнал бихме могли да очакваме в [геоложките] данни“, пише екипът. „Колкото по-дълго обаче съществува тя, толкова по-устойчиви трябва да бъдат нейните практики, за да може да оцелее. Колкото по-устойчиво е обществото (например по отношение на генериране на енергия, производство или земеделие), толкова по-малък отпечатък ще има върху останалата част от планетата. Колкото по-малък е отпечатъкът обаче, толкова по-малък ще е сигналът в геоложките данни.“

Екипът обсъжда и други маркери, които бихме могли да оставим след себе си за видовете, които ще съществуват милиони години след нас. Някои ще бъдат неразличими от естествените природни феномени (като например събитията, които лишават океаните от кислород през  креда и юрския период). Други обаче ще показват ясно, че някога сме съществували и буквално сме опустошили света.

„Ние спекулираме, че няколко специфични белези ще бъдат уникални – по-конкретно упоритите синтетични молекули, пластмасата и (потенциално) изключително дълготрайни радиоактивни отпадъци в случай на ядрена катастрофа“, пише екипът.

“Ако тези маркери отсъстват, уникалността на събитието може да бъде открита в множеството относително независими отпечатъци, а не в кохерентния набор от промени, асоциирани с една-единствена геофизична причина.“

Екипът не дава категоричен отговор на въпроса в своя научен труд, но предполага, че ако някога на Земята са съществували древни развити цивилизации, те биха могли да бъдат открити посредством анализ на стихийните и съставните аномалии в седиментните данни.

„Силно се съмняваме, че преди нашата цивилизация е съществувала каквато и да било друга индустриална цивилизация. Въпреки това когато поставяме въпроса по формален начин, който артикулира изрично как биха изглеждали доказателствата за подобна цивилизация, ние повдигаме други полезни въпроси, свързани както с астробиологията, така и с Антропоцена“, заключват авторите.“

Източник: IFLScience