Изследователи надникнаха 800 години назад в историята и достигнаха до заключението, че Маяпан – културната и политическата столица на маите на полуостров Юкатан през 13. и 14. век сл. н.е. – вероятно е била погубена от суша.

Тази суша би следвало да е довела до граждански конфликт, който, от своя страна, е предизвикал политически колапс, казват изследователите.

Освен че хвърля повече светлина върху историята на този древен народ, новото изследване изпълнява ролята и на своеобразно предупреждение. А именно – как изменението на климата може бързо да окаже натиск дори и върху най-установените и процъфтяващи цивилизации.

„Множество извори подсказват, че гражданският конфликт се е увеличил значително и генерализираното линейно моделиране свързва градските безредици с условията на суша в периода 1400 – 1450 г. сл. н.е.“, пишат изследователите в своя научен труд.

„Ние смятаме, че продължителната суша е засилила напрежението между вражеските фракции, но последвалите адаптации разкриват, че регионът демонстрира устойчивост и политическите и икономическите структури на маите са оцелели до контакта с европейците в началото на 16. в. сл. н.е.

Екипът базира твърденията си на огромно количество исторически данни, посветени на промените в популацията, консумираните по онова време храни и климатичните условия. Тези данни са подкрепени от нов анализ на човешки, който си поставя за цел да открие следи от травматични наранявания (които от своя страна сочат към конфликт).

Снимка: Frank Montejo / Shutterstock

Възникват корелации между засилващите се дъждове и увеличението на населението в района, както и между последвалото им намаляване и увеличението на конфликтите. Продължителната суша в периода 1400 – 1450 г. сл. н.е. най-вероятно е довела до изоставянето на Маяпан, казват изследователите.

Липсата на вода вероятно е засегнала земеделските практики и търговските пътища, което се е отразило значително на начина на живот на хората в града. Храната ставала все по-оскъдна, а ситуацията се е влошавала – хората или умирали,, или се разпръсквали.

Преместването на хората в други части на полуостров Юкатан, включително в процъфтяващите  крайбрежни градове и политически независимите селища, помага на културата на маите да оцелее и след рухването на Маяпан. Освен това съществуват малко доказателства за какъвто и да било конфликт между тези региони преди идването на испанците.

Това показва, че хората са успели да се адаптират добре към промяната в околната среда. Адаптацията обаче не е решение на проблема, казват изследователите. Днес същите тези региони, както и останалата част от света, са изправени за пореден път пред климатична криза.

Изследването е публикувано в Nature Communications.

Източник: Science Alert