Единствено спешната промяна на статута на "Модерен театър" ще спаси първото българско кино от разрушаване, каквато злощастна съдба сполетя вече „Двойната къща на Митови” нa бул. „В. Левски“ 19 и „Къщата с кулата” в Лозенец

Вече месеци наред няма реални действия и отговор от страна на Министерство на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство на предложението на голяма група интелектуалци и кинодейци забележителната, но намираща се от години в бедствено положение сграда на „Модерен театър” /кино „Цанко Церковски”/ - недвижима културна ценност, да бъде прекатегоризирана от „местно” в „национално значение”, алармират от гражданско сдружение „Кинопамет". Промяната на статута на сградата на „Модерен театър“, където през 1915 г. се е състояла премиерата на първия български игрален филм „Българан е галант“ на родоначалника на българското кино – Васил Гендов, следва да се извърши по чл.58, ал.4 от Закона за културното наследство. Към днешна дата бившият „Модерен театър” е недвижима културна ценност с категория „местно значение“ и е в списъка на архитектурните и историческите паметници на културата в София от периода 1880 - 1944 г. [ДВ.бр.40/1978 г.] , припомнят от сдружението.

За съжаление собствениците на уникалната сграда в стил виенски сецесион на бул.“Княгиня Мария Луиза“№ 26 , построена през 1907 г. по плановете на арх. Димитър Начев, не полагат грижи за поддръжката й, а в резултат от това олющената й червена фасада се рони и мазилката пада на едри парчета, създавайки сериозна опасност и риск за преминаващите по тротоара граждани, отбелязват от сдружение „Кинопамет".

Виж още: На кино в стара София

Смяната на статута на „Модерен театър” от категорията паметник на културата с местно значение - в паметник с национално значение, също така ще предпази, ще спаси сградата на първото българско кино у нас и от потенциалната възможност тя да бъде изтърбушена и превърната в хипермаркет без паркоместа по примера на случващото се със столичното кино „Европа палас” на ул. „Алабин” 35, изтъкват от неправителствената организация.

Горчивата истина е, че емблематичната за българската култура сграда на кино „Модерен театър“, която е и една от най-красивите в столицата ни, от години продължава да бъде занемарена, необитаема и да се руши, въпреки че според закона собствениците на паметници на културата са длъжни да се грижат за доброто им състояние. Аварийното и изключително опасно състояние на знаковата сграда налага министър Боил Банов на основание чл.12, ал.4, т.2 от Закона за културното наследство в най-кратки срокове да предложи  с решение на Министерски съвет сегашният собственик на „Модерен театър“ да бъде обезщетен с равностоен имот – частна държавна собственост, или с право на строеж върху имоти - частна държавна собственост, категорични са в сдружение „Кинопамет". По нататъшното стопанисване и управление на имота на бул.“Княгиня Мария Луиза“№ 26 е редно да бъде възложено на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ или на Българска национална филмотека, а средствата за реставрация и реновиране на така важната за историята на българското кино и българската духовност сграда, в която се е намирало и първото у нас звукозаписно студио, където са се създавали записите на Аспарух Лешников, могат да бъдат осигурени по европейски програми, изтъкват от гражданското сдружение.