Ще развие ли съзнание изкуственият интелект и как ще разберем това?

12 декември 2017 г., 17:10
296

Но проблемът остава – дори и да се появи съзнание при машините на бъдещето, ние ще трябва сами да разберем за това. Снимка: Phonlamai Photo / Shutterstock

Забравете за момент умерения напредък на системите с изкуствен интелект от последната седмица. Да, наистина е интересно софтуер да управлява автономно автомобил, но помислете: по всяка вероятност ни очакват наистина грандиозни промени при машините в най-скоро бъдеще. Представете си машина, която осъзнава себе си и своята среда, която може сама да определи поведението си, и всичко това докато рутинно обработва огромни масиви от данни в реално време.

Такава машина може да бъде изпращана на опасни мисии, в космоса или дори на бойното поле. Освен да шофира хората насам натам, тя ще може да готви, да чисти, да пере и дори да прави компания на хората, когато те са сами. Специализирани машини ще сменят хората при широк спектър от задачи и професии. Всичко това може да улесни живота на хората, но е много възможно и да разклати устоите на обществата и да доведе до един антиутопичен нов свят. Осъзнатите машини ще повдигнат сериозни юридически и етически проблеми. Ще бъде ли една съзнателна машина “индивид” според закона и ще бъде ли отговорна за своите действия, преднамерени или не, ако те навредят на човек или друга машина? В един краен сценарий: не е ли възможно осъзнатите и изключително напреднали машини просто да се отърват от хората, които в един момент може да станат напълно непотребни от машинна гледна точка?

Според една теория съзнанието е това, което се появява с напредъка на технологията. Според стандартна дефиниция съзнанието е способността да се приема нова информация, да се съхранява, да се извиква за операции и когнитивна обработка, с цел основаване на преднамерено действие. От друга страна редица физици и философи смятат, че има нещо при човешкото поведение, което не може да бъде мимикрирано от машините, независимо колко са напреднали технологично.

Креативността е едно от тези неща. Усещането за свобода е друго такова нещо. Според някои специалисти и двете не могат да се получат като директен продукт на логически операции или математически изчисления. И това са само две от многото възгледи за природата на съзнанието и проблема дали машините ще успеят да развият такова. Според пропонентите на класическата Копенхагенска интерпретация на Квантовата механика съзнанието и физическия свят са допълващи се аспекти на една и съща (физическа) реалност. Според тях когато се извършва експеримент или когато човек наблюдава нещо във света, неговото съзнание взаимодейства със обекта на наблюдението и причинява промяна.

Но проблемът остава – дори и да се появи съзнание при машините на бъдещето, ние ще трябва сами да разберем за това. Освен ако не се окаже очевидно.

Science Alert

Коментари