Вече цяла година в Министерство на културата и в Националния институт за недвижимо културно наследство буквално се правят на разсеяни и не дават ход на инициативата на голяма група интелектуалци и известни кинодейци забележителната, но намираща се в бедствено положение сграда на столичния „Модерен театър” /кино „Цанко Церковски”/ на бул.“Княгиня Мария Луиза“№ 26 - недвижима културна ценност, да бъде прекатегоризирана от „местно” в „национално значение”, алармират от гражданско сдружение „Кинопамет". Промяната на статута на сградата на „Модерен театър“, където през 1915 г. е била премиерата на първия български игрален филм „Българан е галант“ на родоначалника на българското кино – Васил Гендов, трябва да се извърши по чл.58, ал.4 от Закона за културното наследство. Към днешна дата бившият „Модерен театър” е недвижима културна ценност с категория „местно значение“ и е в списъка на архитектурните и историческите паметници на културата в София от периода 1880 - 1944 г. /ДВ.бр.40 от 1978 г./, припомнят от сдружението. За съжаление, собствениците на уникалната сграда в стил виенски сецесион на бул.“Княгиня Мария Луиза“№ 26 , построена през 1907 г. по планове на арх. Димитър Начев, не полагат грижи за поддръжката й, а като резултат олющената й червена фасада се рони и мазилката пада на парчета, създавайки сериозен риск за преминаващите по тротоара, отбелязват от сдружение „Кинопамет". Без съмнение, смяната на статута на „Модерен театър” от категорията паметник на културата с местно значение - в паметник с национално значение, ще предпази сградата на първото българско кино и от потенциалната заплаха тя да бъде изтърбушена и набързо превърната в хипермаркет без паркоместа по примера на случилото се със столичното кино „Европа палас” на ул. „Алабин” 35, изтъкват от неправителствената организация. Нещо повече - спешната промяна на статута на "Модерен театър" ще спаси най-старото кино в Източна Европа и от разрушаване, каквато злощастна съдба междувременно сполетя вече „Двойната къща” нa бул. „В. Левски“ 19 и „Къщата с кулата” в кв. Лозенец.

Докато институциите на практика бездействат, емблематичната за българската култура сграда на кино „Модерен театър“, която е сред най-красивите в столицата ни, от години продължава да бъде занемарена, необитаема и оставена да се саморазрушава пред очите ни, въпреки че според закона собствениците на паметници на културата са длъжни да се грижат за доброто им състояние. Не се е чуло обаче Инспекторатът за опазване на културното наследство към МК да си е свършил работата и да е наложил сериозни имуществени санкции на собствениците на сградата за това, че не полагат грижа за мазилката на фасадата й, посочват от „Кинопамет”. Аварийното и опасно състояние на знаковата сграда налага министър Боил Банов на основание чл.12, ал.4, т.2 от Закона за културното наследство в най-кратки срокове да предложи и с решение на Министерски съвет сегашният собственик на „Модерен театър“ да бъде обезщетен с равностоен имот – частна държавна собственост, или с право на строеж върху друг имот - частна държавна собственост, категорични са в сдружение „Кинопамет". По нататъшното стопанисване и управление на имота на бул.“Мария Луиза“№ 26 следва да се възложи на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ или на Българска национална филмотека, а средствата за реставрация на така ценната и важна за историята на българското кино и българската духовност сграда, в която се е намирало и първото у нас звукозаписно студио, където са се създавали записите на Аспарух Лешников, могат да се осигурят по европейски програми, изтъкват от гражданското сдружение.