Компанията Биокварк ще започне серия от опити, за да се опита да възвърне към живот пациенти в мозъчна смърт, като използва стволови клетки. Но опитите повдигат редица наболели въпроси от етично и научно естество.

Техниката ще представлява поредица от етапи на извличане и манипулиране на стволови клетки от самия пациент. Стволовите клетки ще се извлекат директно от неговата кръв или мастна тъкан. След това специален “коктейл” от протеини ще се инжектира директно в гръбначния стълб, като надеждата е да предизвика растеж на невронни клетки.

Следващият етап е лазерна терапия и стимулация в продължение на две седмици, които трябва да накарат невроните да се свържат, като установят необходимите връзки.  Междувременно учените ще наблюдават развитието на ситуацията чрез различни системи за модерно медицинско наблюдение, включително ЕЕГ, за евентуални ранни данни за положителна промяна при пациентите.

Водещият етичен проблем тук ще бъде информираното съгласие за процедурата от страна на пациента, което по обясними причини не може да бъде взето. 

Science Alert