Въпреки всички проблеми, за които предполагате, че имат роботите при изследването на повърхността на Марс или при изследването на дълбините на Слънчевата система, най-много ги затруднява нещо съвсем различно и за нас тривиално. Хората можем все още да бъдем горди със своите постижения в …. домакинската работа, и по-специално с чистенето у дома. Защото, както твърди професорът по роботика Джонатан Робъртс, най-трудното нещо за един робот е да се научи как да почисти дома ви.

“Много от работата ми е свързана с представления на роботи, като освен това съм мениджър и на специална група за роботи в медицината. Тя разработва роботи, които трябва да станат добри специалисти в областта на хирургията. Интересна е и друга сфера на роботиката, с която се занимавам, роботи в изкуството”, споделя Робъртс. “Но домашната работа е наистина изключително трудна за робота, защото той трябва да “разбере” къде са правилните места на всички обекти в къщата и едва след това може да разбере кое не си е на мястото, за да може да го премести.”

Science Alert