Климатът на Израел е идеален за генериране на електричество от слънчева енергия. Там почти непрекъснато е достатъчно слънчево и топло, за да се използва както термо-генерирането така и фотоволтаичното генериране на енергия. Въпреки това страната досега не се отдръпваше особено бързо от използването на изкопаеми горива.

Това изглежда е на път да се промени. Целта на правителството е да постигне задоволяване на 10% от своите енергийни нужди от възобновяеми източници до 2020 година и, което е изключително интересно, възнамерява да построи най-високата слънчева кула в света.

Проектът Асхалим, който се строи в пустинята Негев, ще има слънчева кула, която ще бъде висока 250 метра. Тя ще бъде заобиколена с 50 000 огледала, които ще увеличат значително добива на енергия, като отразяват светлина от земята към кулата. 

Източник: Treehugger