Искате да узнаете коя красива песнопойна птичка издава тези мелодични звуци в парка? Ново безплатно приложение, наречено BirdNET, ще я разпознае специално за вас. То използва изкуствен интелект и неврални мрежи, за да обучава компютрите да идентифицират над 3000 от най-често срещаните птици по целия свят единствено и само по техните звуци.

Според статия, публикувана на 28 юни в PLOS Biology от Конър Уд и колегите му от Лабораторията по орнитология в Корнел, BirdNET прави гражданската наука* още по-достъпна, тъй като то не изисква от потребителите конкретни познания по орнитология.

Можете да запишете песента на птицата чрез вашето мобилно устройство, работещо под iOS или Android, и да проверите дали BirdNET ще я разпознае.

На практика мобилното приложение ви позволява да опознаете птиците около вас, а данните, които събирате, ще помогнат на учените в техните изследвания.

Изпробвайте го.

Източник: Phys.org

Любѝтелска нау̀ка или гра̀жданска нау̀ка (калкирано от англ. citizen science) е научна дейност провеждана от, или с участието на, непрофесионални учени-любители. Обикновено това става под надзора и ръководството на професионални учени. Най-често учените-любители участват в събирането на данни и провеждането на наблюдения, които след това се анализират от специалисти. Развитието и все по-голямата достъпност на модерните технологии позволява на все повече любители да събират данни и да провеждат наблюдения чрез своите компютри, мобилни телефони, фотоапарати и др. устройства. Това спомага за събирането на много повече информация, отколкото ако тя се събира само от професионални учени. Любителската наука спомага и за популяризирането на науката и увеличава гражданското участие в нея.