Според ново изследване е възможно оръжията и инструментите на хората от бронзовата епоха да са били изковани от метали, извлечени от метеорити. Тази хипотеза дава добро обяснение за феномена как всички тези инструменти са били създадени преди хората да се научат да извличат желязото от желязната руда. Преди време имаше единични потвърждения за нея, като бе показано че отделни инструменти, като един кинжал, например, са били направени от метеоритен материал. Но сега се оказва, че практиката е било широко разпространена през епохата.

Екипът на Албърт Ямбон от CNRS във Франция е изследвал музейни артефакти от Египет, Турция, Сирия и Китай с помощта на флуоресцентен спектрометър с рентгенови лъчи. Резултатите показали, че всички изследвани инструменти и оръжия са имали общ извънземен произход. Те са били изработени от метеоритно желязо. Брозновата епоха е започнала около 3300 година п.н.е, а Желязната епоха около 1300 години след това. Тогава е постигнато знанието за извличане на желязото от желязната руда и затова учените отдавна бяха озадачени от присъствието на желязни инструменти по време на бронзовата епоха.

Science Alert