Преди около 10 000 години хората са развили поносимост към кравето мляко. За последните 150 години сме добавили 10 сантиметра към средната си височина като вид, а за последните 65 години сме прибавили и цели 25 години към продължителността на живота си, основно благодарение на науката. За толкова кратки периоди от време сме постигнали сериозни промени в природата на човека, и затова е съвсем естествено да се запитаме как ли би изглеждал човек след по-продължителен период от време, например 1000 години. Едно от нещата, с които можем да се гордеем, е мозъка. Като илюстрация, за да се моделира 1 секунда мозъчна дейност са били необходими 705 024 процесорни ядра, 1.4 милиона гигабайта РАМ и 40 минути работа. Как звучи това, сравнено с модерния ви домашен компютър?

Но може би не винаги ще имаме предимство пред машините, които сме създали. Очаква се съвсем скоро компютрите не само да достигнат изчислителната мощ на човешкия мозък, но и да развият свой изкуствен интелект, който да може да общува като говори, пише, слуша и запомня. Хората ще стават все по-интегрирани с роботите. Вероятно ще има микроскопични нано-роботи, които ще плуват в телата ни и ще увеличават нашите естествени способности. Очаква се броя на езиците, които се говорят по света, рязко да намалее, и поради повишената топлина и ултравиолетовата радиация тъмната кожа да стане стандарт.

Science Alert