Как да реагираме на аквапланинг

• Останете спокойни!

• Натиснете съединителя докрай и махнете крака си от педала на газта, за да намалите скоростта.

• Не завъртайте волана от една страна на друга; вместо това, насочете го в посоката на пътя или кривата на завоя, докато се възстанови сцеплението.

• Не спирайте и не ускорявайте по време на аквапланинг, тъй като това ще намали допълнително сцеплението.

Gallery