Шахът съвсем не е лесна игра, или поне по човешките стандарти. Но за един изкуствен интелект, който е задвижван от един забележителен, напомнящ чуждоземен разум, проблемите на играта могат да бъдат овладяни за няколко часа, се оказа наскоро. Последната еволюция на техния изкуствен интелект, АлфаЗиро е развила 'свръхчовешки” способности на шах, като й е отнело само 4 часа, за да научи правилата, преди да разбие световният софтуерен шампион на шах в света Стокфиш.

Или, казано с други думи, цялото познание на човечеството досега в шаха, че и отвъд, е било абсорбирано и надминато от един изкуствен интелект за толкова време, колкото е необходимо да стигнете от Ню Йорк до Вашингтон с автомобил. Забележителното е, че АлфаЗиро е била програмирана само с правилата на шаха, без да е била обучавана на никакви стратегии, което се е оказало напълно достатъчно за да смаже Стокфиш. АлфаЗиро е победила в 25 игри, когато е била с белите, и е отмъкнала 3 игри с черните, като всички останали игри са били равни. Много впечатляващ е и факта, че Стокфищ не е постигнал дори и една победа срещу интелекта. “Ние вече знаем кой е нашия нов господар” коментира ученият по шах Дейвид Крамълей.

Science Alert