Учени започнаха да разработват изкуствен интелект с въображение. Това ще бъде интелект, който ще може да разсъждава чрез решения и да прави планове за бъдещето, без да бъде ограничаван от инструкции, закодирани в него от човека. Екипът на DeepMind (прев. - "дълбок ум") твърди, че способността за въображение ще бъде ключова за развитието на алгоритмите на изкуствения интелект на бъдещето. Това ще подобри тяхната способност да се адаптират по-добре към непрекъснато променящите се условия, за които не са били програмирани.

“Ако нашите алгоритми успеят да развият сложни поведенчески модели, те ще трябва да имат способността да си представят и да разсъждават рационално за бъдещето. А след това ще могат да конструират план за бъдещето,” твърдят от екипа.

Вече станахме свидетели на подобна способност, след като DeepMind победи световните шампиони на играта Го, след като успя да предвиди бъдещите резултати от предишните си действия. 

Източник: Science Alert