Първият в света хибрид между квантов компютър и традиционния суперкомпютър се появи в Научно-изследователския суперкомпютърен център Поуси (Pawsey Supercomputing Research Centre) в Пърт, Западна Австралия.

Квантовият процесор може да работи при стайна температура и е разработен от германско-австралийската компания  Quantum Brilliance. Новият компютър е инсталиран на един от стелажите и е свързан с вътрешните системи на новия супепркомпютър HPE Cray Ex Setonix.

Квантовите компютри имат огромни преимущества и потенциал в сравнение с традиционните компютри, заради използването на странни принципи и законите на квантовата механика. Те могат да правят изчисления паралелно и много бързо, заради това, че квантовите байтове – кубити,  могат да се намират както в едно определено състояние, така и в няколко състояния едновременно. Това се нарича състояние на квантова суперпозиция, а данните могат да се предават мигновено от кубит на кубит. В основата на това е феноменът „квантово заплитане“. Основният проблем на повечето съществуващи квантови изчислителни системи е в качеството на кубитите и използваните в тях елементи от свръхпроводими материали, които работя при температури, близки до абсолютната нула. Необходимостта от толкова дълбоко охлаждане добавя огромни суми към стойността на изчислителните системи и стойността на използваната от тях енергия.

Специалистите от Quantum Brilliance обаче успяха да разработят и направят квантов процесор, която е в състояние да работи при стайна температура. Неговите кубити са основани на т.нар. азотни празноти- изкуствено създадени дефекти в кристалната решетка на синтетичния елмаз. Такива кубити са по-малко чувствителни към температурните промени и механичните колебания. А защитата от външни електромагнитни колебания се осигурява достатъчно просто с традиционните методи, в това число и екраниране Суперкомпютърът Setonix, който получи квантовия "копроцесор" Quantum Brilliance, първоначално ще се използва за тестване и определяне на основните предимства на хибридните изчислителни системи. И по-късно някои задачи ще бъдат прехвърлени на плещите на квантовия процесор. Така този процесор ще може напълно да демонстрира редица свои уникални предимства. „Системата Setonix + Quantum Brilliance ще бъде тестово поле, където ще започнем да тестваме възможностите на хибридните системи в различни приложения в реалния свят“, казва Марк Стикълс, изпълнителен директор на Pousey Center.  „Това ще предостави на съвременната наука много нови възможности и ускоряват появата на нови открития“, добавя той.

Източник: Мениджър Нюз