Може би нещата не са толкова налудничави, колкото звучат. Защото е напълно възможно човешките мозъци да извършват сложни квантови изчисления. И сега учените провеждат серия от специфични експерименти, за да проверят дали това наистина е така. Лесно е да си помислите, че компютрите и мозъците на хората са сходни. И едните и другите обработват информация и взимат решения, като работят с входни и изходни данни. Но според някои учени човешкият мозък може да бъде разгледан като квантов компютър, който се описва от законите на квантовата механика, поради невероятната си сложност.

Или, с други думи, квантови феномени като квантовото сплитане и суперпозицията, и множество други луди факти от квантовата механика, вероятно регулират работата на нашия мозък на изчислително ниво. Не е сигурно, разбира се, но е възможно да получим отговор на тази загадка съвсем скоро. “Ако въпросът за това дали в мозъка ни протичат квантови процеси получи утвърдителен отговор, това може да революционизира нашето разбиране за функцията на мозъка и човешкото познание”, обяснява Мат Хегелсън от екипа, който провежда експериментите. Те ще имат за цел да установят дали в мозъка има т.н. кюбити, или квантовите единици за информация.

Science Alert