1/3 от човечеството е под карантина заради COVID-19. Светът буквално е спрял. Множество фабрики затвориха, а самолетните компании преустановиха полетите си. Хората си стоят по домовете, за да забавят разпространението на заразата.

След като сателитни снимки над Китай и Италия показаха, че нивата на замърсяване са значително по-ниски от преди, учените, изследващи климатичните промени, решиха да проверят какъв ефект би имала пандемията върху околната среда.

Очакванията са отделяният въглерод да намалее с 5% в сравнение с миналата година. Това, въпреки че изглежда малко, е изключително по мащабите си. За сравнение, предишният голям спад е бил в рамките на 1,4% и това се е случило след финансовата криза от 2008 г.

„Като гледам какво се случва, транспортът е отговорен за над четвърт от глобалните емисии на въглероден диоксид. Ако икономиката продължи на бавни обороти, ако транспортът забави ход може да имаме тази година спад от над 5% на въглеродните емисии. Не сме виждали подобно нещо през последните 75 години“, казва проф. Роб Джаксън, председател на Global Carbon Project и преподавател Станфордския университет, Калифорния.

„Доста неочаквано беше да станем свидетели на толкова голямо намаление на въглероден диоксид. Изненадана съм колко много намаляха всички компоненти, които изследваме, през последните две седмици“, каза Роушин Комейн - преподавател в Колумбийския университет, Ню Йорк.

Климатолозите  предупреждаваха световните правителства, че глобалните емисии трябва да започнат да намаляват от 2020 г., за да се избегнат най-лошите въздействия на изменението на климата. Подобренията в световен план в момента обаче са обвързани с вирусната пандемия, заразила над 1 млн. души. Експертите предупреждават, че без структурни промени намаляването на емисиите, причинено от коронавируса, може да бъде краткотрайно и да окаже слабо влияние върху концентрациите на въглероден диоксид, които се натрупват в атмосферата от десетилетия. След спада на световните емисии на парникови газове след световната финансова криза през 2007-2008 г. при възстановяването те са се увеличили с 5,1%, според Джаксън. Обстановката, в която намалението на въглеродния диоксид във въздуха се проявява обаче, показва мащаба на икономическата трансформация, която ще е необходима за постигане на целите на международната сделка, сключена в Париж през 2015 г., в опит да се предотвратят най-катастрофалните сценарии за изменение на климата.

Източник: IFLScience