Днес възобновяемите енергийни източници са най-евтиният източник на енергия на планетата. Все повече държави изоставят разрушителните изкопаеми горива и преминават към вятърни турбини, слънчеви панели и редица други по-креативни варианти.

Въпреки че са един от най-добрите източници на възобновяема енергия, вятърните турбини, уви, допринасят до голяма степен за убийството на местните птици. В желанието си да намалят това тяхно екологично въздействие, нова умна камера, разработена от IdentiFlight, засича наличието на птици в района, преценява дали са застрашени и изключва своевременно въртенето на турбините. Според изследване, публикувано в Journal of Applied Ecology, тази система е намалила смъртността на орлите с 82 процента, което означава, че тя би оказала драстичен ефект при опазването на защитените видове.

Изследването, базирано в Уайоминг, САЩ, е проведено на две различни места с общо 176 вятърни турбини. Едно от тях е било оборудвано с въпросните камери, докато другото – не. В рамките на една година броят на смъртните случаи на орли в района с умната техника на IdentiFlight е паднал от 7,5 на 2,5 процента – т.е. наблюдаваме намаление с 62 процента. В рамките на същия период при контролното място без камерите смъртните случаи са се увеличили.

Сега IdentiFlight се надява, че тяхната система, както и други подобни технологии, ще могат да бъдат инсталирани на редица места по света, за да предпазят птичите популации.

Източник: IFLScience