Специалисти от университета на Бат, Великобритания,  изобретиха нов вид високоефективен пречиствател за въздух, способен да спира вируси и с нулеви вредни отпадъци, съобщава EurekAlert.

Пречиствателят и начинът му на работа се основават на патентованата от учебното заведение филтърна технология FOAM3R. Тя е описвана като високоадаптивна деструктивна технология за отстраняване на микроби, въглероден диоксид и летливи органични съединения (ЛОС).

Технологията може да се използва за производство на многофункционални структури от пяна за широк спектър от приложения, включително самолетни и корабни кабини, въздушни филтри в автомобили, жилищно отопление, вентилация и климатизация, домашни пречистватели за въздух и респиратори и дихателни апарати.

Новаторската пяна се състои от високотемпературен полимер и актива среда, като например избирателни абсорбиращи вещества за улавяне на замърсители и антибактериални агенти за борба с микробите, пише БТА. Тя е формообразуваща и лека, енергийно ефективна и антибактериална, а добавянето на активни метали в структурата я прави 99,999 процента ефикасна при премахването на често срещани бактерии и вируси.

Структурата й позволява и избирателно улавяне на широк спектър от малки и големи летливи органични съединения, някои от които са отговорни за неприятните миризми, а други могат да бъдат вредни за човешкото здраве, както и високоефективно отстраняване на въглероден диоксид.

Дизайнът на домашния въздухопречиствател, който в момента е на етап прототип, включва две цилиндрични колони от материала FOAM3R. По време на работа едната колона се използва за пречистване на въздуха, докато другата се "регенерира" за повторна употреба чрез нагряване, възстановявайки абсорбиращите свойства на пяната.

Процесът също така премахва чрез нагряване събраните замърсители и мъртви микробни остатъци, уловени във въздуха. Чрез охлаждане и кондензация летливите компоненти се събират като течност, която е безопасна за изливане.

Авторите на изследването смятат, че дизайнът на въздухопречиствателя и технологията FOAM3R могат да представляват пробив в пречистването на въздуха. Следващата им стъпка е да привлекат потенциални търговски партньори, за да пуснат изобретението си на пазара.