Учени изследват способността на пчелите да откриват вредни вещества, тъй като са смятани за идеални индикатори за замърсяването на околната среда , съобщиха от представителството в София на Международните офиси на Община Виена.

Интердисциплинарен изследователски екип, ръководен от специалиста по екологична медицина Даниела Халуза от Центъра за обществено здраве към Медицинския университет във Виена, изследва колко добре и по какъв начин пчелата може да се използва за откриване на вредни за здравето вещества в околната среда. 

В системата на международния екологичен мониторинг за проследяване наличието и нивото на замърсители се използват различни биоиндикатори, пише БТА. За да бъде такъв, определен организъм трябва да отговаря на редица условия – да натрупва токсини от околната среда, да е многочислен, да се среща в няколко области на света, да изпълнява една и съща роля в екосистемите.

Изследванията показват, че обикновена медоносна пчела (Apis mellifera) е отличен биоиндикатор. Докато търсят храна, пчелите събират замърсители от въздуха, почвата и водата. Това е и причината отдавна да са във фокуса на науката като индикатори за нивото на замърсяване на околната среда.

Резултатите от проучването, публикувано в изданието Insects, показват, че пчелите са идеалните "екологични детективи", особено когато става дума за тежки метали.

Изследването обобщава 19 проучвания, публикувани в периода от 2010 до 2020 г. Повечето от тях са фокусирани върху откриването на тежки метали в медоносните пчели и пчелните продукти.

В нашата работа успяхме да докажем, че пчелата като цяло, а не само нейните отделни продукти, представлява изключителен индикатор за нивото на замърсяване на околната среда в определен регион, обяснява Даниела Халуза. С увеличаването на отделянето на вредни вещества в околната среда растат  и негативните ефекти върху човешкото здраве. За да открият тези вещества, учените използват специални детектори, наречени биомонитори.

Медоносните пчели се считат за особено точни биоиндикатори. Надеждността на информацията, получена от пчелните продукти, е тясно свързана със сезона, метеорологичните условия и действията, свързани със събирането на храна, отбелязват изследователите.

Необходими са обаче стандартизирани изследвания, за да се извърши еднаква интерпретация на доказаните стойности от гледна точка на здравната екология. Въпреки това е сигурно, че трудолюбивата медоносна пчела е гениален детектив за околната среда. Тя притежава изключителната способност да събира данни за замърсяването в определен географски район, обобщава Даниела Халуза.

Използването на медоносни пчели като биоиндикатори е обещаващ подход за непрекъснат мониторинг на замърсяването на околната среда, допълващ традиционните стационарни измервателни уреди, отбелязват експертите.