Лекция 4.1 е насочена към социално–икономическите измерения на изменението на климата.

В част 5 са представени резултати от проучвания на енергийно бедни домакинства в страните от Югоизточна Европа – ще разберете за основните характеристики на енергийно бедните домакинства. В края на лекцията са представени препоръки за стратегии за справяне с този проблем.

Източник: Климатека