Промени във влажните зони са сред причините за намаляването на крайбрежните птици, съобщи електронното издание Юрикалърт, като цитира португалски изследователи. 

Повече от половината от всички популации на тези пернати - бекаси, дъждосвирци, стридояди и други -  намаляват, става ясно от научни публикации и доклади на екологични неправителствени организации, сред които и “Бърдлайф интернешънъл”. Това се наблюдава в световен мащаб, но причините все още не са напълно изяснени.

Учени от Лисабонския университет за първи път установяват глобалните екологични промени, които могат да допринесат за изясняване на причините за намаляването на крайбрежните птици. Чрез дистанционно наблюдение специалистите констатират промени в местообитанията в 907 важни зони за птици и биоразнообразие, които са от значение за неразмножаващите се пернати край водни басейни от две десетилетия. 

Специалистите насочват вниманието си върху промените, настъпили в крайбрежните зони, използвани от птиците за хранене по време на отлив, както и в районите за почивка при прилив. 

Глобалните промени се оказват особено значими в местата за почивка, където се наблюдава увеличаване на растителността и разширяване на градската инфраструктура. Районите за хранене се променят драстично по източноазиатско-австралийския миграционен маршрут в резултат на мелиорацията на земята за градски и промишлени цели, както и развитието на аквакултурите.

Резултатите са публикувани в изданието “Сайънс ъв тотал енвайрънмент”.