Средставата за лична хигиена, парфюмите, лаковете и почистващите препарати продължават да са най-токсичните продукти, които хората използват всекидневно. До това заключение достигнаха учени от университета в Колорадо и от Националното управление за океански и атмосферни изследвания на САЩ.

Според специалистите контролът на съдържанието на вредните за околната среда вещества в промишлените стоки не е толкова строг, колкото изпусканите от автомобилите газове. Екологичните стандарти на автомобилните двигатели непрекъснато се повишават и през последните години се стигна до значително намаляване на вредните емисии на въглероден двуокис, изпускани от МПС. В същото време аналогични мерки по отношение на битовата химия не се предприемат и не съществуват строги ограничения за продукцията ѝ.

Изследователите отбелязват, че съдържанието на ацетон и присъствието на други вредни вещества в атмосферния въздух непрекъснато се увеличават от 1990 до 2010 година. В същото време се наблюдава намаляване на процентното съдържание на продуктите при изгаряне на двигателите с вътрешно горене в указания период.

Учените изтъкват, че всеки изготвен за битови нужди химически продукт, бил той парфюм или шампоан, ще бъде отговорен за 60-70 процента от изпусканите вредни емисии в големите градове. Подобно съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух може сериозно да засегне здравето на населението в цял един регион.