Почти цялото население на света диша замърсен въздух, като само 0,001% от него живее на места, където нивата на фини прахови частици не превишават годишните норми за качество на въздуха, установи ново изследване, цитирано от ДПА.

Средно в целия свят препоръчаната от Световната здравна организация (СЗО) дневна граница на излагане на частици PM2,5 в околната среда е била превишена в повече от 70 % от дните през 2019 г., сочат констатациите, публикувани в списание „Лансет планетари хелт“.

Частиците PM2,5 са фини прахови частици с диаметър по-малък от 2,5 микрометра - единица дължина, която се равнява на 1 хилядна от милиметъра. През 2021 г. СЗО намали препоръчителната си средногодишна граница на експозиция за PM2,5 от 10 на 5 микрограма (хилядни от грама) на кубичен метър въздух.

За целите на своето проучване изследователската група, ръководена от Юймин Го от университета „Монаш“ в Мелбърн, определя замърсяването с прахови частици въз основа на измерени стойности и компютърни модели за годините от 2000 до 2019 г, пише БТА. Според техните констатации средната годишна стойност на PM2,5 в световен мащаб е 32,8 микрограма на кубичен метър въздух, като най-високата стойност е измерена в Източна Азия - 50, следвана от Южна Азия - 37,2 и Северна Африка - 30,1.

Най-ниски са били нивата на PM2,5 в Австралия и Нова Зеландия (8,5), в останалата част на Океания (12,6) и в Южна Америка (15,6).

Препоръчаната от СЗО максимална дневна стойност от 15 микрограма на кубичен метър въздух е била превишена в повече от 70 % от всички дни в света и в повече от 90 % от всички дни в Източна и Южна Азия. Нивата на фини прахови частици са намалели само в Европа и някои региони на Северна Америка и Африка, установиха изследователите. Докато през 2000 г. дневните норми за замърсяване на атмосферния въздух в Европа все още са били превишавани в 60% от дните, през 2019 г. това се е случвало само в 25% от дните.

По данни на СЗО около 7 милиона души по света умират преждевременно всяка година поради замърсяване на атмосферния въздух.