През април 2022 г. нивата на въглероден диоксид (CO2) в земната атмосфера прекрачиха прага от 420 части на милион (ppm) – най-високото ниво, отчитано някога в човешката история.

Според института по океанография „Скрипс“ средната месечна стойност на въглеродния диоксид при обсерваторията „Мауна Лоа“ в Хавай е била 420,02 ppm. Впоследствие тези наблюдения са подкрепени от Националната агенция на океанските и атмосферни изследвания на САЩ – според техните данни на 4 май 2022 г. нивата на COса достигнали 421,33 ppm.

Тези стойности демонстрират ясно по какъв точно начин човешката активност променя радикално нашата планета и как продължаваме да не правим достатъчно, за да предотвратим случващото се.

Въглеродният диоксид е един от най-важните парникови газове, които се свързват с изменението на климата. Той се застоява в земната атмосфера с векове. Въпреки че се среща в атмосферата и по естествен път (в малки нива), концентрацията на този газ, улавящ топлината, се увеличава постепенно от Индустриалната революция през 19. век насам и се отделя от различни човешки дейности, включително горене на изкопаеми горива и обезлесяване.

Обсерваторията „Мауна Лоа“ в Хавай се използва като основно мерило за световните нива на COв атмосферата, тъй като се намира на високо и отдалечено място. Тя измерва концентрацията на въглероден диоксид непрестанно от 1958 г. насам (когато нивата бяха по-малко от 320 ppm).

Засега новите данни се считат за предварителни, но те следват една ясна тенденция, която се разгръща през последните десетилетия. Години след години нивата на въглероден диоксид, отчитани от обсерваторията „Мауна Лоа“, се покачват стабилно и през последното десетилетие са постоянно над 400 ppm. За справка – последния път, когато световните нива на въглероден диоксид са били постоянно над 400 ppm, е бил преди 4 млн. години – период, в който светът е бил с около 3°C по-горещ и надморското равнище е било много по-високо от днешното.

По принцип се наблюдава известна сезонна вариация на нивата на въглероден диоксид в атмосферата, като най-високата средна стойност е през май – малко преди растенията в Северното полукълбо да поемат огромни количества въглероден диоксид от атмосферата в разгара на пролетта. Това означава, че средната стойност за май ще е по-висока и от тази за април.

Източник: IFLScience