Всички знаем, че не е добра идея да стоим под дървета или край прозореца по време на гръмотевична буря, нито да разговаряме по жичен телефон (мобилните са безопасни).

Знаехте ли обаче, че в подобни времеви условия трябва да избягвате и взимането на душ, вана или дори миенето на чинии?

За да разберем защо, първо трябва да видим как точно функционират гръмотевичните бури и мълниите.

Гръмотевичната буря съществува основно благодарение на две основни неща, типични за лятото – влагата и издигащия се нагоре топъл въздух. Високите температури и влажността образуват влажен въздух, който достига атмосферата, започва да се охлажда по пътя и често образуват буреносни облаци. Това охлаждане на топлия въздух предизвиква кондензация в облака, която пада под формата на дъжд или град.

Образуването на ледени кристали в облака е важен елемент за развитието на мълния. Ако те не са достатъчно голям брой или с определена големина, може и да не паднат мълнии. Малките водни частици в облака, които не са паднали като дъжд, се издигат от въздушните течения в горните студени части на облака и там се превръщат в ледени кристали. Положително заредените ледени кристали се издигнат до върха на буреносния облак. След като достигнат определена големина те започват да падат под формата на град. От своя страна по-малките частици продължават да се изкачват към върха на облака и там се срещат с падащите по-големи ледени частици. Сблъсъкът между тях отнема електрони от издигащите се ледени кристалчета, което им придава положителен заряд, а падащите по-големи ледени частици приемат отрицателен заряд. Т.е. в най-горната си част облаците са с положителен заряд, а в най-долната си – с отрицателен.

Мълнията се образува от електричеството между два облака с различен заряд (единият е зареден с положителен заряд а другият с отрицателен заряд) или между облаците и Земята. Когато привличането между различните заряди стане достатъчно силно, започва да протича ток от облака-низходящ лидер към земята, а от земята, сгради или обекти се издига възходящ лидер. Този поток от електричество поражда мълнии.

Къде удрят мълниите?

Обикновено разрядът избира пътя с най-малкото съпротивление. Т.е. най-вероятно ще бъдат ударени обекти, които са по-добри проводници на електричеството (например металите).

При гръмотевична буря е най-добре да си останете вкъщи. Това обаче не означава, че се намирате в пълна безопасност. Определени дейности в дома също са рискови.

Ако мълния удари къщата ви, електричеството ще се опита да достигне земята по пътя с най-малко съпротивление. Например чрез металните водопроводни тръби и самата вода. Ето защо един спокоен топъл душ може да се превърне в наелектризиращо изживяване. Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ съветват хората да избягват всякакви занимания в дома, свързани с вода (дори миене), за да намалят риска от удрянето на мълния.

Съществуват и други рискове, които не са чак толкова очевидни

Така например не е особено добра идея да се облягате върху бетонни стени. Да, сам по себе си бетонът не е електропроводим, но ако е армиран (т.е. подсилен с метални елементи, т.нар. армировка), това също може да представлява опасност и да предостави лесен път на мълнията.

Също така избягвайте всякакви уреди, включени към електрическата мрежа (компютри, телевизори, перални, съдомиялни).

В общи линии можете да следвате следното простичко правило – ако можете да чуете гръм, значи се намирате достатъчно близо, че да ви удари мълния (дори и да няма дъжд). Мълнията може да падне на до 16 км от основната буря.

Кога е безопасно да излезем навън или да си вземем душ? Обикновено около половин час след последния тътен. Помнете, гръмотевичните бури често запазват най-големия гръм за накрая.