През последните години защитата при наводнения е тема, която търпи все повече обсъждане. Това е и един сложен и динамичен процес, изпълнен с много въпроси и несигурности и свързан със събиране и анализиране на информация, оценка на необходимостта и целесъобразността от прилагане на мерки и решаване на проблеми. 

Какво представляват наводненията? Какви са причините за тяхната поява? Съществуват ли различни видове? Какви са прогнозите и какво можем да направим, за да намалим тяхното отрицателно влияние върху живота на хората и планетата?

По темата  разговаряме с проф. Стоян Недков - професор по Картография и ГИС, зам.-директор в направление наука и образования на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (НИГГГ-БАН) и ръководител на секция „ГИС“ в същия институт.

Проф. Недков има над 20-годишен изследователски опит в областта на ландшафтната екология, моделирането на свързани с водите екосистемни услуги и защитата от наводнения. Работил е в десетки национални и международни научни проекти като участник на екипите и като ръководител, вкл. в проекти, финансирани по програми на ФНИ, НАТО и Европейският съюз. Също така е преподавал СУ “Св. Климент Охридски” и ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, както и в Университета в Залцбург (Абстрия).

Приятно слушане!

Можете да ни слушате в следните платформи:

- Spotify

- Spotify for Podcasters

- Apple Podcasts

- Storytel

- Pocket Casts

- SoundCloud

- The Podcast Place

- Google Podcasts