Съществува огромен древен подземен град край Деринкую, Турция, дълбок колкото 18-етажна сграда, в който са живеели близо 20 000 души. 

Интересен факт е, че градът е бил открит съвсем случайно от местен жител през 1963 г. Той е разбил стената на мазето си и е забелязал стая с коридор, водещ към подземен лабиринт.

Предполага се, че работата по него е започнала още през 8-7 в. пр. н.е. Въпреки че скалите (образувани от наноси от вулканична пепел) са сравнително меки, фригийците, които започват изграждането му, не стигат особено далече. Ръкопис от около 370 г. пр. не. е., който вероятно описва града, споменава, че подземните обитания са били достатъчно големи, че да поберат семейство, домашни животни и храна.

Източник: Yasir999, CC BY-SA 4.0

Градът достига своя пик през византийския период (от около 395 до 1453 г. сл. н.е.), когато е превърнат в лабиринт от тунели и стаи и гигантски помещения, които покриват общо 445 кв. км площ. Мрежата от тунели и проходи съдържа скрити входове, вентилационни шахти, кладенци и водни канали.

Gallery

Можете да откриете всичко, което е необходимо за живот: вентилационни шахти, жилищни квартири, обори, кухни с печки, трапезарии, училища, магазини, църкви и гробища.

Снимка: Guliver / iStock

Gallery

Изследователите смятат, че подземните коридори са много по-дълбоки. Все още не е ясно колко точно.

Снимка: Guliver / iStock

Gallery
Имало е дори и изба.

Най-вероятно последните жители на града са били ранни християни. Те обаче не са били хората, които са го построили. Тук са живели хора от различни култури. След време са били заменени от други групи хора. Този демографски процес е продължил до 8. век сл. Хр. След това градът е бил забравен в продължение на близо 1000 години. 

Guliver / iStock

Gallery
Дори и врагът да проникне в града, той никога няма да успее да се върне на повърхността без карта на тайните проходи в лабиринта.

Освен това онези, живеещи на най-долните нива, биха могли да отцепят водоснабдяването до горните и наземните нива и да попречат по този начин на враговете да я отровят. Тунелите също така биха могли да бъдат блокирани отвътре с кръгли търкалящи се камъни/врати. Освен това самите проходи са изключително тесни и която и да е вражеска сила ще трябва да се подреди в редица от по един човек.

Снимка: Guliver / iStock

Gallery

Снимка: Guliver / iStock

Gallery
Бихте ли го посетили?

Снимка: Travel Turkey / Shutterstock