Повишаването на нивата на метан в атмосферата миналата година отново е изиграло голяма роля за общото увеличение на парниковите газове, които причиняват климатичните промени, предаде Асошиейтед прес.

През 2022 г. метанът в атмосферата е отбелязал четвъртото си най-голямо годишно увеличение, което е част от общото "тревожно" увеличение на парниковите газове, причиняващи затопляне на планетата, според доклад на Национално управление по изследване на океаните и атмосферата на САЩ (NOAA).

Въпреки че въглеродният диоксид обикновено получава по-голямо внимание заради ролята си в изменението на климата, учените са особено загрижени за метана, тъй като той задържа много повече топлина - около 87 пъти повече от въглеродния диоксид за 20-годишен период. 

От 2020 г. насам метанът, който се отделя от източници като сметища, нефтени и газови системи и животновъдство, се е увеличил особено бързо. Учените отбелязват, че няма признаци за забавяне, въпреки спешните призиви на експерти, според които времето за постигане на ограниченията за затопляне, заложени в Парижкото споразумение, както и за избягване на най-разрушителните последици от климатичните промени, изтича, пише БТА. "Наблюденията през 2022 г., показват, че емисиите на парникови газове продължават да се увеличават с тревожни темпове и ще се задържат в атмосферата в продължение на хиляди години", казват от NOAA.

Метанът се е увеличил с 14 частици на милиард до 1 911,9 частици на милиард през 2022 г. Той се е повишил малко по-бързо през 2020 г. (15,20 части на милиард) и 2021 г. (17,75 части на милиард).

Експертите отбелязват, че стадата от преживни животни  в частност са един от най-големите източници на метан.

Учените продължават да откриват, че емисиите на метан както от индустрията за изкопаеми горива, така и от околната среда, са до голяма степен подценени.

Понастоящем не са известни точните му количества, които са дошли през последните години от човешката дейност в сравнение с естествената среда. Според учените обаче хората имат малък контрол върху екосистемите, които започват да отделят повече метан заради затоплянето. 

"Ако бързото покачване е от влажните зони и природните системи, които реагират на климатичните промени, то това е много плашещо, защото не можем да направим много, за да го спрем", казва Дрю Шиндел, професор от университета "Дюк" и бивш климатолог в НАСА. "Ако метанът изтича от сектора на изкопаемите горива, тогава можем да въведем регулации. Не можем обаче да създадем правила за това, което правят блатата".

Учените също така проучват как упорития тригодишен феномен Ла Нина би могъл да повлияе на емисиите на метан заради по-високите нива на валежи в тропическите влажни зони.

По думите на Шиндел емисиите на метан, причинени от човека, съставляват около 26 процента от затоплянето в резултат на човешката дейност.

Експертите смятат, че отказът от изкопаеми горива и намаляването на броя на отглежданите преживни животни са "сигурни начини за намаляване на метана в атмосферата и ограничаване на затоплянето".

Международната агенция по енергетика изчислява, че 70 процента от емисиите на метан през 2022 г. могат да бъдат намалени със съществуващите технологии.

В доклада на NOAA се посочва също, че въглеродният диоксид и азотният оксид са отбелязали значителен ръст през 2022 г. 

Нивата на въглеродния диоксид са се повишили до 417,06 части на милион през 2022 г. и понастоящем са с 50 процента по-високи в сравнение с прединдустриалните нива. Азотният оксид, който според NOAA е третият по значимост парников газ, отделян от хората, се е увеличил до 335,7 части на милиард, което до голяма степен се дължи на торовете и оборския тор от разрастващия се селскостопански сектор.