Според най-известната легенда за дряна когато Бог сътворил света и решил да му даде цветя и дървета, всички били възхитени от красотата на внушителните растения с мощни клони и прелестни цветове. Гледали ли ги, що ги гледали и им се нахвърлили… Но ето че настанал хаос и това не се харесало на Господ. Затова той казал, че на всеки му се полага само по едно дръвче.

Дошъл моментът Дяволът да си избира фиданка. Рогатият хитрец помислил добре и се спрял на дряновото дърво. Казал си наум, че щом дрянът разцъфва най-напред, сигурно ще има реколта първо.

Очакванията му обаче не се оправдали. Миналото се лятото, подир него и есента. Всички фиданки родили добра реколта, само дрянът още нямал вкусни плодове. Опитвал Дяволът от тях, но все не му харесвали. Затова се ядосал и казал на хората да правят с него каквото искат.

Така дрянът останал за човеците и скоро дал красиви, вкусни и лековити дренки. Всеки, който опитвал от тях, оставал като омагьосан, а Рогатият не можел да си намери място от яд, че сам се отказал от дървото.

Затова той го стоварил тежко проклятие върху него. Омагьосал го да ражда много плодове, но и да е предвестник на лошо време. С тази легенда за дряна е свързано и поверието, че щом дрянът се отрупа с куп дренки, ще настанат много студени месеци.