Публикацията разглежда опасността от разрастването на площите и пораженията от пожарите в следствие от климатичните промени. Разгледани са изследвания, свързани с увеличаването на пожарите, засегнали територии в Австралия, Канада и американския щат Калифорния.

Това е първата от две статии, които разглеждат взаимодействието между пожарите и климатичните промени. В тази част ще бъдат разгледани главно отрицателните последици от тях. Пожарите са явление, което поражда страхове в мнозина от хората и предизвиква поражения от всякакво естество. Те са една от най-сложните физични системи, които обществото познава, а пожарникари по целия свят съобщават, че огнените езици става все по-горещи и опасни. Пожарите са част от миналото, настоящето и бъдещето на планетата и това няма как да бъде променено. Въпросът, който ни вълнува обаче, е дали има пряка връзка между промените в климата и увеличаването на честотата на пожарите и техния интензитет. Цел на множество научни проучвания е да се даде отговор на това запитване. Настоящата статия не може да се ангажира с разрешаването на този въпрос, но ще посочи някои от актуалните и общо признати изследвания.

Снимка: Tongra239 / Shutterstock

Австралия винаги е била на пътя на пожарите, но тези от 2020 г.  например са рядко явление. Сред причините за тях е действието на феномена „Индийския Ел Ниньо“, предизвикал необичайно сухи и горещи условия. При позитивната му фаза се наблюдават топли води край Африка, а в Австралия се отчита намаляване на валежите. Това явление, в допълнение и с изместването на полярните ветрове над Антарктида, допринася и за увеличаването на температурите над Австралия. В доклад, свързан с климатичните промени, засягащи Австралия, се посочва, че през последните 30 години се наблюдава по-ранно начало на сезона на пожарите, както и по-късен край и увеличаване на интензитета им. В друго проучване от 2018 г. на климатичен модел биват пуснати хиляди симулации на бъдещите промени, сравнявайки съвременните условия с тези преди Индустриалната епоха. Резултатите им показват, че климатичните промени създават 4,5 пъти по-често условия за повишаване на температурите, които увеличават шансовете за разрастване на пожарите. В статия на списание „Nature” се твърди, че миналата година е най-горещата и суха за Австралия в историята, а от септември 2019 г. до януари 2020 г. изгаря територия, по-голяма от Австрия. Как звучат само тук думите на климатолога от Университета на Нов Южен Уелс – Софи Люис, която твърди, че е плакала с облекчение, когато е видяла небето над Мелбърн, връщайки се австралийската столица Канбера.

Друг доклад, насочен към изследване на горските пожари в Британска Колумбия, Канада от 2017 година, доказва че климатичните промени допринасят за увеличаване на условията за поява на пожари 2-4 пъти, като се отчита и нарастване на засегнатата територия. От 70-те години на миналия век се забелязва петкратно увеличаване на изгорелите площи и в Калифорния.

Учените по цял свят се надпреварват да анализират данните, свързани с въздействието на климатичните промени и пожарите и това може да ни радва, защото показва осъзнаването на проблема, което би следвало да доведе и до намирането на начини за разрешаване на загадките. Въпреки това е ясно, поне от цитираните по-горе изследвания, че огнените стихии увеличават своя интензитет и площите, които засягат, а това е достатъчно притеснителна новина. Ние носим отговорност за това, което се случва на нашата планета и всеки трябва да бъде по-внимателен, когато с действията си (палене на огън на открито, хвърляне на неугасени цигарени фасове) може да доведе до създаване на условия за възникване на пожар.

Автор: Борислав Григоров / Климатека

Борислав Григоров е главен асистент в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Завършил е бакалавър „География и биология“ към Биологическия факултет на СУ, магистърската програма „Физическа география и ландшафтна екология“ и докторантура в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в СУ. Автор и съавтор е на над 20 научни статии, публикувани в български и международни издания и съм представял доклади в страната и в чужбина.