Голямата нощна пеперуда вилоопашка не изглежда нищо особено, даже е по-скоро невзрачна. За сметка на това обаче гъсениците й са впечатляващи.

Възрастната гъсеница е блестящо зелена. Има малка черна глава с лъскаво червено петно около нея, а от горната страна са разположени две големи черни точки, които приличат на очи.

Когато се страхува или се чувства заплашена, гъсеницата застава в специфична поза така, че червеното петно и големите черни очи да се виждат добре. Целта е да сплаши противника.

В задния край гъсеницата има подобна на вилица опашка, от която може да изпуска яркочервени влакна.

А върху главата й е разположена жлеза, от която пръска врага си с разяждаща киселина. Както се вижда, красотата не означава безпомощност, дори напротив.

Любопитен факт: някои нощни пеперуди се отглеждат нарочно поради своята икономическа стойност. Може би най-известният пример за това е копринената буба – ларвата на пеперудата Bombyx mori. В нейната какавида се натрупва коприна. Няколко вида от семейство Saturniidae също произвеждат коприна.