Знаете ли, че мишките разпознават котките по миризма на урината им? Точно това доказват учени  в проучване от 2010 г.

Оказва се, че страхът у мишките се предизвиква от вещества, съдържащи се в урината на хищниците. Именно благодарение на тяхната миризма гризачите определя дали насреща й стои хищник, или не.

Спецификата на съответната миризма мишката долавя чрез особен орган, наричан вомероназален.

За да проверят хипотезата си, изследователите поставят в клетка с мишки топчета памук, напоени с урини от котка, от плъх и кожен секрет от змия. Опитните мишки са разделени на две групи - с функциониращ вомероназален орган и с отстранен. След като подушват „хищника“, първите се скупчват в далечния край на клетката. От друга страна, вторите не реагират на миризмата.

Източник: ScienceNOW