Трилиони тонове вода са изчезнали заради придвижването на тектонските плочи. До това заключение достигнаха учени от Вашингтонския университет, след като извършиха изследвания в Марианската падина, пише Nature.

Изследователите установяват, че в зоните на субдукция Земята поглъща около три пъти повече вода, отколкото се предполагаше досега.

Благодарение на математически модели става ясно, че за всеки 1 милион години 1 милион години през цепнатини в местата, където една тектонска плоча се подпъхва под друга, към ядрото на Земята се оттичат няколко милиарда тона вода, а откакто съществува планетата, под повърхността й са се просмукали трилиони тонове вода.

А какво се случва с водата, която се оттича към ядрото на Земята? Учените все още не са сигурни. Най-вероятно част от нея излиза в газообразно състояние по време на вулканичните изригвания и се връща в атмосферата.

Не е изключено пък цепнатините в зоните на субдукция да участват в регулирането на нивото на световния океан.